KIYAMETN BÜYÜK ALÂMETLER  


        Hz. Enes bnu Ma'lik radyallahu anh anlatyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular ki: "u alt eyden önce (ahirete bakan) iyi ameller ilemekte acele edin: "Günein batt yerden domas, Duhân, dâbbetü'l-arz,Deccâl, herbirinize mahsus olan ölüm ve (sizin salih amelinize mani olacak) âmme hizmeti."

        Ebu Katade radyallahu anh arlatyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "(Kyametin büyük) alâmetleri ikiyüz (senesin)den sonra gelecektir."

        Hz. Enes radyallahu anh anlatyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetim be tabakadr: lk krk yl, hayr ve takva ehlidir. Bunu takip edenler yüzyirmi ylna kadardr. Bunlar merhamet sahibi, sla-i rahme deer veren kimseler olacak. Sonra yüzaltm ylna kadar olanlar birbirlerine srt çevirirler, aralarndaki (kardelik balarn) koparrlar. Sonra da birbirlerini öldürme devri gelir. O devirde kurtulu isteyin, kurtulu!"

Hz. Enes bnu Mâlik radyallahu anh anlatyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetim be tabakadr. Her tabaka krk yldr. Benim tabakam ve ashabmn tabakas ilim ve iman ehli insanlarn tabakasdr. kinci tabaka krk ile seksen yl arasndaki (insanlarn) tabakasdr, bunlar hayr ve takva ehli insanlardr..." (Hz. Enes, sonra hadisi yukardaki ekilde tamamlad.)"

        Abdullah bnu Mes'ud radyallahu anh anlatyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kyametin kopmasna yakn (baz insanlar günahlar sebebiyle) "mesh"e (hayvan süretine çevrilme), "hasf"e (yere batma) ve "kazf'e (talanma azab) urayacaktr."

        Abdullah bnu Amr radyallahu anh anlatyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimde hasf, mesh ve kazf olacaktr."